ร่วมงานกับเรา

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (ทำงานเต็มเวลา)

คุณสมบัติ

  1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, มีความรับผิดชอบ
  3. ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเห็นที่แตกต่าง
  4. รักการสอน (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, รูปถ่ายโดยการกรอกฟอร์มรับสมัครด้านล่าง
  2. เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางสถาบันจะตอบกลับทางอีเมลพร้อมส่งข้อสอบสอนไปให้ผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
  3. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทางสถาบันจะนัดสอบสอนอีกครั้ง
  4. หลังจากผ่านการสอบสอนแล้ว ทางสถาบันจะแจ้งผลทางอีเมลต่อไป

ฟอร์มรับสมัคร  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif, .

  • Accepted file types: pdf, docx, doc.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-286-0129 หรืออีเมล sumaa48@gmail.com