ร่วมงานกับเรา

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (ทำงานเต็มเวลา)

คุณสมบัติ

 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, มีความรับผิดชอบ
 3. ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเห็นที่แตกต่าง
 4. รักการสอน (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, รูปถ่ายโดยการกรอกฟอร์มรับสมัครด้านล่าง
 2. เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางสถาบันจะตอบกลับทางอีเมลพร้อมส่งข้อสอบสอนไปให้ผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 3. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทางสถาบันจะนัดสอบสอนอีกครั้ง
 4. หลังจากผ่านการสอบสอนแล้ว ทางสถาบันจะแจ้งผลทางอีเมลต่อไป

ฟอร์มรับสมัคร
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY

 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif, .

 • Accepted file types: pdf, docx, doc.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-286-0129 หรืออีเมล sumaa48@gmail.com